Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Integracja

Zalecane jest używanie plików importowanych bezpośrednio z serwera. Zapewnia to nam ciągłość i zgodność wersji pluginu.

Skopiuj linki do sekcji <head>:

<script src="https://mapa.szybkapaczka.pl/js/v3.1/maps_sdk.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://mapa.szybkapaczka.pl/css/v3.1/maps_sdk.css"/>


Utwórz div, w którym wyświetli się mapa. Mapa nie posiada domyślnych wymiarów. Aby ułatwić proces integracji ze stroną należy nadać wartości właściwości odpowiadających za wysokość i szerokość. W przeciwnym wypadku mapa nie będzie widoczna! 

<div id="gls_map" class="szybkapaczka_map" style="width:300px;height300px"></div>


Następnie zainincjalizuj mapy GLS:

SzybkaPaczkaMap.init({
	// Język używany w aplikacji - aktualnie aktualnie dostępne języki to polski i angielski ('EN','PL' - format ISO-2) 
	lang: 'PL',

	// Parcelshopy wyświetlane na mapie, aktualnie dostępne: 'DE', 'PL','AT','DK','BE', 'IE' (format ISO-2)
	country_parcelshops: 'PL',
	
	// ID elementu, gdzie ma zostać zainicjalizowana mapa aplikacji GLS
	el: 'gls_map',
	

	// Waga paczki, wymagana aby określić punkty, które mogą przyjąć przesyłkę.
	parcel_weight:'5'

	// Dane adresowe, na które ma zostać wycentrowana mapa z punktami w pobliżu. Może to być kod pocztowy lub miejscowość wraz z ulicą i/lub numerem domu
	center_point:'Przykładowe_miasto, przykładowa_ulica'

	// Pobieranie klatek graficznych mapy do aplikacji, domyślnie fałsz -> klatki mapy pobierane z Open Street Map
	// Podczas zmiany wartości należy upewnić się czy jesteśmy w posiadaniu klucza z strony https://www.mapbox.com/ lub klucza Google Maps API w zależności, które źródło ma zostać użyte.
	map_type: true,
	
	// Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z mapbox.com, należy umieścić klucz w polu mapbox_key
	mapbox_key: 'exmaple_api_key',
	
	// Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z maps.google.com, należy umieścić klucz w polu google_maps_key (należy również spełnić warunek podany poniżej bloku)
	google_maps_key: 'exmaple_api_key',

	// Włącz/wyłącz geolokalizację - wartość boolean, domyślnie fałsz
	geolocation: true
});

Właściwości parametrów

Nazwa parametruWymaganyWartość domyślna
langtakbrak
country_parcelshopstakbrak
eltakbrak
parcel_weighttakbrak
center_pointnie
punkt w przybliżeniu określający środek kraju
map_typeniefałsz
mapbox_keyniepuste
google_maps_keyniepuste
geolocationniefałśz

Aktywacja Google Maps


Aby aktywować w pełni możliwość korzystania z Google Maps wraz z Szybkapaczka należy w sekcji <head> przed pluginem SzybkaPaczka dodać link do Google Maps wraz z kluczem!


<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=<YOUR_API_KEY>"></script>

Obsługa


Pobieranie danych z mapy może odbywać się na dwa sposoby, 

 • Sposób pierwszy → aplikacja po inicjalizacji stworzy zdarzenie get_parcel_shop do którego będzie można stworzyć obsługę wybranego Punktu SzybkaPaczka, co pokazuje przykład poniżej, zwraca pełny obiekt ParcelShop.

  Przykład 1
  window.addEventListener('get_parcel_shop',function(e){
        console.log(e.target.ParcelShop)
      })
 • Sposób drugi → obsługa wybranego ParcelShopu po utworzeniu obiektu Parcel i wywołaniu metody getParcelObject():

  var m = new SzybkaPaczkaParcel();
    setInterval(function () {
      if (typeof result != 'undefined') {
        document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(m.getParcelObject());
      }
    }, 100);

Struktura zwracanego obiektu

id  →  ID punktu, przekazywane do systemu ADE PLUS to jedyna wartość, która może zostać przekazana do systemu,

name  → nazwa punktu,

open_hours  → tablica zawierająca godziny otwarcia punktu, przypisana do kolejnych dni tygodnia, zaczynając od poniedziałku określanego jako dzień "0". Dzień tygodnia może zawierać więcej niż 2 elementy, dlatego obejmuje określone przedziały godzin obsługi punktu,

country  → kraj do którego jest przydzielony punkt,

city  → miasto w którym znajduje się punkt,

postal_code → kod pocztowy punktu,

phone → numer kontaktowy punktu,

email → adres e-mail punktu.


Wszystkie dane są danymi pomocniczymi, za wyjątkiem ID, które jest jedynym obowiązującym kluczem do komunikacji z systemem ADE PLUS.

{
   "selected":{
        "id":"00000000",
          "name":"Przykładowa nazwa punktu",
       "open_hours":[
       	 [
          	"10:00:00",
           	 "17:00:00"
        	 ],
        	 [
          	"10:00:00",
          	"17:00:00"
        	 ],
          [
          	"10:00:00",
           	 "17:00:00"
        	 ],
        	 [
           	 "10:00:00",
           	 "17:00:00"
        	 ],
        	 [
           	 "10:00:00",
           	 "17:00:00"
        	 ],
        	 [
           	 "09:00:00",
           	 "13:00:00"
        	 ]
       ],
   "country":"PL",
   "city":"Testowe Miasto",
   "postal_code":"64-500",
  "street":"Polska 35",
  "phone":"+48 000 000 000",
  "email":"przykladowy@mail.pl"
 }
}


Opis komunikatów 

Pierwszy komunikat o punkcie przedstawiony na mapie, to informacja o planowanej przerwie. Komunikat ten wyświetla się przez 5 dni od planowanego zamknięcia. Dlatego funkcjonalność punktu nie jest w żaden sposób ograniczona. Po 5 dniach, gdy następuje planowane zamknięcie, punkt zostaje oznaczony jako "czasowo wyłączony". Wówczas pojawa się komunikat z informacją, do kiedy jest on zamknięty. W tym czasie nie można na danym punkcie wykonać żadnej akcji, za wyjątkiem uzyskania podstawowych informacji. Przykłady komunikatów są przedstawione poniżej.Przykłady podstawowego użycia

Przykładowa mapa PL

Przykładowa mapa DE

Przykładowa mapa AT

Przykładowa mapa DK z wykorzystaniem Google Maps API

Przykładowa mapa BE z wykorzystaniem Mapbox API
 • No labels