Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added


Panel

Menu:

Wyświetlanie dzieci
alltrue


EN

The map plugin was created with a view to making available and popularising the delivery of parcels to "Szybka Paczka" points. The main assumption of this tool is to make it as simple and intuitive for possible for both the user and the person who will implement this solution.
PL

Plugin map to narzędzie, które zostało stworzone w celu rozpowszechniania i popularyzacji dostarczania przesyłek do punktów "Szybka Paczka". Głównym jego zadaniem jest prosta oraz intuincyjna obsługa, zarówno użytkownika, jak i osoby, która będzie wdrażała to rozwiązanie.