Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagejs
themeMidnight
SzybkaPaczkaMap.init({
	// Język używany w aplikacji - aktualnie aktualnie dostępne języki to polski i angielski ('EN','PL' - format ISO-2) 
	lang: 'PL',

	// Parcelshopy wyświetlane na mapie, aktualnie dostępne: 'DE', 'PL','AT','DK','BE', 'IE' (format ISO-2)
	country_parcelshops: 'PL',
	
	// ID elementu, gdzie ma zostać zainicjalizowana mapa aplikacji GLS
	el: 'gls_map',
	

	// Waga paczki, wymagana aby określić punkty, które mogą przyjąć przesyłkę.
	parcel_weight:'5'

	// Dane adresowe, na które ma zostać wycentrowana mapa z punktami w pobliżu. Może to być kod pocztowy lub miejscowość wraz z ulicą i/lub numerem domu
	center_point:'Przykładowe_miasto, przykładowa_ulica'

	// Pobieranie klatek graficznych mapy do aplikacji, domyślnie fałsz -> klatki mapy pobierane z Open Street Map
	// Podczas zmiany wartości należy upewnić się czy jesteśmy w posiadaniu klucza z strony https://www.mapbox.com/ lub klucza Google Maps API w zależności, które źródło ma zostać użyte.
	map_type: true,
	
	// Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z mapbox.com, należy umieścić klucz w polu mapbox_key
	mapbox_key: 'exmaple_api_key',
	
	// Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z maps.google.com, należy umieścić klucz w polu google_maps_key (należy również spełnić warunek podany poniżej bloku)
	google_maps_key: 'exmaple_api_key',

	// Włącz/wyłącz geolokalizację - wartość boolean, domyślnie fałsz
	geolocation: true
});

...