Skip to content

[V3][PL] Informacje podstawowe

Integracja

Zalecane jest używanie plików importowanych bezpośrednio z serwera. Zapewnia to nam ciągłość i zgodność wersji pluginu.

Skopiuj linki do sekcji <head>:

<script src="https://mapa.szybkapaczka.pl/js/v3.1/maps_sdk.js"></script>
<link
 rel="stylesheet"
 href="https://mapa.szybkapaczka.pl/css/v3.1/maps_sdk.css"
/>

Utwórz div, w którym wyświetli się mapa. Mapa nie posiada domyślnych wymiarów. Aby ułatwić proces integracji ze stroną należy nadać wartości właściwości odpowiadających za wysokość i szerokość. W przeciwnym wypadku mapa nie będzie widoczna!

<div
 id="gls_map"
 class="szybkapaczka_map"
 style="width:300px;height:300px"
></div>

Następnie zainincjalizuj mapy GLS:

SzybkaPaczkaMap.init({
  // Język używany w aplikacji - aktualnie aktualnie dostępne języki to polski i angielski ('EN','PL' - format ISO-2)
  lang: 'PL',

  // Parcelshopy wyświetlane na mapie, aktualnie dostępne: 'DE', 'PL','AT','DK','BE', 'IE' (format ISO-2)
  country_parcelshops: 'PL',

  // ID elementu, gdzie ma zostać zainicjalizowana mapa aplikacji GLS
  el: 'gls_map',


  // Waga paczki w kg, wymagana aby określić punkty, które mogą przyjąć przesyłkę.
  parcel_weight:'5'

  // Dane adresowe, na które ma zostać wycentrowana mapa z punktami w pobliżu. Może to być kod pocztowy lub miejscowość wraz z ulicą i/lub numerem domu
  center_point:'Przykładowe_miasto, przykładowa_ulica',

  // Pobieranie klatek graficznych mapy do aplikacji, domyślnie fałsz -> klatki mapy pobierane z Open Street Map
  // Podczas zmiany wartości należy upewnić się czy jesteśmy w posiadaniu klucza z strony https://www.mapbox.com/ lub klucza Google Maps API w zależności, które źródło ma zostać użyte.
  map_type: true,

  // Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z mapbox.com, należy umieścić klucz w polu mapbox_key
  mapbox_key: 'exmaple_api_key',

  // Jeśli wartość map_type jest równa prawda i źródło mapy ma pochodzić z maps.google.com, należy umieścić klucz w polu google_maps_key (należy również spełnić warunek podany poniżej bloku)
  google_maps_key: 'exmaple_api_key',

  // Włącz/wyłącz geolokalizację - wartość boolean, domyślnie fałsz
  geolocation: true
});

Właściwości parametrów

Nazwa parametru Wymagany Wartość domyślna
lang TAK brak
country_parcelshops TAK brak
el TAK brak
parcel_weight TAK brak
center_point NIE punkt w przybliżeniu określający środek kraju
map_type NIE fałsz
mapbox_key NIE brak
google_maps_key NIE brak
geolocation NIE fałsz

Aktywacja Google Maps

Aby aktywować w pełni możliwość korzystania z Google Maps wraz z Szybkapaczka należy w sekcji <head> przed pluginem SzybkaPaczka dodać link do Google Maps wraz z kluczem!

<script
 type="text/javascript"
 src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&key=<YOUR_API_KEY>"
></script>

Obsługa

Pobieranie danych z mapy może odbywać się na dwa sposoby,

 • Sposób pierwszy → aplikacja po inicjalizacji stworzy zdarzenie get_parcel_shop do którego będzie można stworzyć obsługę wybranego Punktu SzybkaPaczka, co pokazuje przykład poniżej, zwraca pełny obiekt ParcelShop.
 •   window.addEventListener('get_parcel_shop',function(e){
      console.log(e.target.ParcelShop)
    })
  
 • Sposób drugi → obsługa wybranego ParcelShopu po utworzeniu obiektu Parcel i wywołaniu metody getParcelObject():
 • var m = new SzybkaPaczkaParcel();
  setInterval(function () {
    if (typeof result != 'undefined') {
      document.getElementById('result').innerHTML = JSON.stringify(m.getParcelObject());
    }
  }, 100);
  

Struktura zwracanego obiektu

id → ID punktu, przekazywane do systemu ADE PLUS to jedyna wartość, która może zostać przekazana do systemu,

name → nazwa punktu,

open_hours → tablica zawierająca godziny otwarcia punktu, przypisana do kolejnych dni tygodnia, zaczynając od poniedziałku określanego jako dzień "0". Dzień tygodnia może zawierać więcej niż 2 elementy, dlatego obejmuje określone przedziały godzin obsługi punktu,

country → kraj do którego jest przydzielony punkt,

city → miasto w którym znajduje się punkt,

postal_code → kod pocztowy punktu,

phone → numer kontaktowy punktu,

email → adres e-mail punktu.

Wszystkie dane są danymi pomocniczymi, za wyjątkiem ID, które jest jedynym obowiązującym kluczem do komunikacji z systemem ADE PLUS.

{
 "selected": {
  "id": "00000000",
  "name": "Przykładowa nazwa punktu",
  "open_hours": [
   ["10:00:00", "17:00:00"],
   ["10:00:00", "17:00:00"],
   ["10:00:00", "17:00:00"],
   ["10:00:00", "17:00:00"],
   ["10:00:00", "17:00:00"],
   ["09:00:00", "13:00:00"]
  ],
  "country": "PL",
  "city": "Testowe Miasto",
  "postal_code": "64-500",
  "street": "Polska 35",
  "phone": "+48 000 000 000",
  "email": "przykladowy@mail.pl"
 }
}

Opis komunikatów

Pierwszy komunikat o punkcie przedstawiony na mapie, to informacja o planowanej przerwie. Komunikat ten wyświetla się przez 5 dni od planowanego zamknięcia. Dlatego funkcjonalność punktu nie jest w żaden sposób ograniczona. Po 5 dniach, gdy następuje planowane zamknięcie, punkt zostaje oznaczony jako "czasowo wyłączony". Wówczas pojawa się komunikat z informacją, do kiedy jest on zamknięty. W tym czasie nie można na danym punkcie wykonać żadnej akcji, za wyjątkiem uzyskania podstawowych informacji. Przykłady komunikatów są przedstawione poniżej.

Punkt - zamknięty Punkt - przerwa

Przykłady podstawowego użycia

Przykładowa mapa PL

Przykładowa mapa DE

Przykładowa mapa AT

Przykładowa mapa DK z wykorzystaniem Google Maps API

Przykładowa mapa BE z wykorzystaniem Mapbox API